Vova Burkov
6
 
Fantasy Football: Match of the day
Virtual match     Roma Dinamo Minsk    2 : 2
Dmitriy Ryzhuk
Sergey Politevich
Aleksandr Vasilyev
Ivan Bakhar
Lasha Shindagoridze
Oleg Evdokimov
Vladimir Khvashchinskiy
Darko Bodul
Evgeniy Shikavka
Artem Arkhipov
Sergey Arkhipov
▲67,73
Maksim Plotnikov
-3.00
Artem Sukhotskiy
-3.00
Aleksey Rios
-3.00
Miha Goropevšek
-9.34
Maksim Shvetsov
-3.00
Aleksandr Chizh
-3.49
Danilo
-6.78
Marko Pavlovski
-1.00
Ivan Bakhar
▲5.00
Evgeniy Shikavka
▲9.50
Vladislav Klimovich
▲0.79
 
Fantasy Football: Match of the day
Virtual match     Minsk Roma    3 : 2
Artem Leonov
▲7.50
Dmitriy Ryzhuk
▲8.68
Dmitriy Prishchepa
▲9.00
Aleksey Zaleskiy
▲7.50
Evgeniy Chagovets
▲15.00
Vladislav Nasibulin
▲11.50
Yaroslav Yarotskiy
▲11.50
Aleksandr Vasilyev
▲13.00
Anton Shramchenko
▲13.00
Vladimir Khvashchinskiy
▲23.29
Rоman Gribovskiy
▲20.52
Dmitriy Ryzhuk
Sergey Politevich
Aleksandr Vasilyev
Ivan Bakhar
Lasha Shindagoridze
Oleg Evdokimov
Vladimir Khvashchinskiy
Darko Bodul
Evgeniy Shikavka
Artem Arkhipov
Sergey Arkhipov
▲67,73
Previous match
07.11.2019 20:00
Artem Sukhotskiy
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
20
For 18 months
0
1
0
FTBL
Last
Average
-0.96
+0.21
1.02
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
0.51

0.51
to
0.92

0.92
to
1.12

1.12
to
1.53

1.53
to
2.04
>
2.04
Minsk — Dinamo Minsk
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Minsk — Dinamo Minsk
Artem Sukhotskiy’s performance in the next match will be to strength. Dinamo Minsk will draw 2:2.
Predictions overall: 50 for the player, 99 for the match.
Match result: 3:2. Correct predictions: 9.
Artem Sukhotskiy played awful (rating for the match: -3). Correct predictions: 9.
Points for your prediction: 0.
 
Fantasy Football: Match of the day
Virtual match     Roma Sivasspor    1 : 0
Fedor Kudryashov
Adessoye Oyewole
Anton Kilin
Paul Anton
Mert Yandaş
Hakan Özmert
Denis Popovič
Vladimir Obukhov
Georgi Melkadze
Adis Jahović
Mustapha Yatabaré
▲107,17
Mamadu Samassa
▲1.00
Marcelo Goiano
-5.06
Uğur Çiftçi
▲1.00
Caner Osmanpaşa
-0.50
Aaron Appindangoyé
▲1.00
Fatih Aksoy
▲0.61
Yasin Öztekin
▲0.82
Hakan Arslan
-1.00
Emre Kılınç
-0.77
Mert Yandaş
-1.00
Mustapha Yatabaré
▲1.00
 
Fantasy Football: Match of the day
Virtual match     Antalyaspor Roma    1 : 1
Ruud Boffin
▲14.60
Fedor Kudryashov
▲14.60
Ondřej Čelůstka
▲14.60
Veysel Sarı
▲23.30
Nazim Sangaré
▲14.60
Hakan Özmert
▲13.00
Fredy
▲13.00
Lukas Podolski
▲11.38
Adis Jahović
▲13.00
Sinan Gümüş
▲12.63
Amilton
▲13.00
Fedor Kudryashov
Adessoye Oyewole
Anton Kilin
Paul Anton
Mert Yandaş
Hakan Özmert
Denis Popovič
Vladimir Obukhov
Georgi Melkadze
Adis Jahović
Mustapha Yatabaré
▲107,17
Previous match
09.03.2020 17:00
Ufuk Akyol
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
1
For 18 months
1
1
0
FTBL
Last
Average
37.88
+0.06
7.58
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
3.79

3.79
to
6.82

6.82
to
8.34

8.34
to
11.37

11.37
to
15.16
>
15.16
Antalyaspor — Sivasspor
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalyaspor — Sivasspor
Ufuk Akyol’s performance in the next match will be poor. Antalyaspor will lose by a score 2:5.
Predictions overall: 256 for the player, 3602 for the match.
Match result: 1:0. Correct predictions: 286.
Ufuk Akyol didn’t play in this match.
Points for your prediction: 0.
Previous match
09.03.2020 17:00
Gustavo Blanco
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
14
For 18 months
1
0
0
FTBL
Last
Average
30.02
+2.89
5.58
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
2.79

2.79
to
5.02

5.02
to
6.14

6.14
to
8.37

8.37
to
11.16
>
11.16
Antalyaspor — Sivasspor
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalyaspor — Sivasspor
Gustavo Blanco’s performance in the next match will be very weak. Antalyaspor will lose by a score 2:5.
Predictions overall: 232 for the player, 3602 for the match.
Match result: 1:0. Correct predictions: 286.
Gustavo Blanco didn’t play in this match.
Points for your prediction: 0.
Previous match
09.03.2020 17:00
Sinan Gümüş
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
44
For 18 months
2
2
0
FTBL
Last
Average
48.01
+4.79
5.12
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
2.56

2.56
to
4.61

4.61
to
5.63

5.63
to
7.68

7.68
to
10.24
>
10.24
Antalyaspor — Sivasspor
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalyaspor — Sivasspor
Sinan Gümüş’s performance in the next match will be very weak. Antalyaspor will lose by a score 2:5.
Predictions overall: 262 for the player, 3602 for the match.
Match result: 1:0. Correct predictions: 286.
Sinan Gümüş played stellar (rating for the match: 12.63). Correct predictions: 1.
Points for your prediction: 0.
Previous match
09.03.2020 17:00
Fredy
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
90
For 18 months
1
0
0
FTBL
Last
Average
40.30
+6
6.86
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
3.43

3.43
to
6.17

6.17
to
7.55

7.55
to
10.29

10.29
to
13.72
>
13.72
Antalyaspor — Sivasspor
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalyaspor — Sivasspor
Fredy’s performance in the next match will be poor. Antalyaspor will lose by a score 2:5.
Predictions overall: 224 for the player, 3602 for the match.
Match result: 1:0. Correct predictions: 286.
Fredy played very strong (rating for the match: 13). Correct predictions: 0.
Points for your prediction: 0.
Previous match
09.03.2020 17:00
Hakan Özmert
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
90
For 18 months
1
3
0
FTBL
Last
Average
39.26
+6
4.87
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
2.44

2.44
to
4.38

4.38
to
5.36

5.36
to
7.31

7.31
to
9.74
>
9.74
Antalyaspor — Sivasspor
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Antalyaspor — Sivasspor
Hakan Özmert’s performance in the next match will be poor. Antalyaspor will lose by a score 2:5.
Predictions overall: 261 for the player, 3602 for the match.
Match result: 1:0. Correct predictions: 286.
Hakan Özmert played stellar (rating for the match: 13). Correct predictions: 1.
Points for your prediction: 0.
Captain Tournament
07:02:32-07:02:33 serv1