23.09.2022 Superleague #399, group A1
Join The Game Join The Game
Hori
1
 
0.00
4
0.00
Komel18
3
 
0.00
1
0.00
Sed3
4
 
0.00
1
0.00
Ksenia99
12
 
0.00
1
0.00
Nosos
5
 
0.00
2
0.00
Noier
6
 
0.00
2
0.00
Mobil
7
 
0.00
2
0.00
Purga9
8
 
0.00
2
0.00
smol
9
 
0.00
3
0.00
Pikap
11
 
0.00
3
0.00
SaVvVa
10
 
0.00
3
0.00
Orli5
9
 
0.00
3
0.00
Ksyukha19
10
 
0.00
3
0.00
Kombek
11
 
0.00
3
0.00
Bruno5
5
 
0.00
2
0.00
Symmi3
7
 
0.00
2
0.00
Orli94
8
 
0.00
2
0.00
Slot77
6
 
0.00
2
0.00
Orli947
4
 
0.00
1
0.00
Keno75
2
 
0.00
1
0.00
Pushkar1
3
 
0.00
1
0.00
Pavlo90
1
 
0.00
4
0.00
0.00
0.00
S
T
A
N
D
S
FANS:
88
FANS:
179
S
T
A
N
D
S
Changes
2 Komel7 12 Ksenia99 (21/09/2022)
19.09.2022 Match started
West Ham United FANS: 13th position, rating 0 Borussia Dortmund FANS: 2th position, rating 0
21.09.2022 Match progress:
West Ham United FANS: 0 points
Borussia Dortmund FANS: 0 points
Top ranking:
West Ham United FANS: Ksenia99 = 0 points
Borussia Dortmund FANS: Kombek = 0 points
 
22.09.2022 Match progress:
West Ham United FANS: 0 points
Borussia Dortmund FANS: 0 points
Top ranking:
West Ham United FANS: Ksenia99 = 0 points
Borussia Dortmund FANS: Kombek = 0 points
 
23.09.2022 Match progress:
West Ham United FANS: 0 points
Borussia Dortmund FANS: 0 points
Top ranking:
West Ham United FANS: Ksenia99 = 0 points
Borussia Dortmund FANS: Kombek = 0 points
 
23.09.2022 Match finished
West Ham United FANS: 0 - 0 Borussia Dortmund FANS:
0   0
Top ranking:
West Ham United FANS: Ksenia99 = 0 points
Borussia Dortmund FANS: Kombek = 0 points
 
 
 
12:03:41-12:03:41 serv1