23.05.2020 Superleague #277, group A1
Join The Game Join The Game
West Ham United Fans
0 : 0
Krasnodar Fans
SaVvVa
2
 
0.00
1
0.00
Noier
3
 
0.00
1
0.00
Sed3
4
 
0.00
1
0.00
Nosos
8
 
0.00
2
0.00
Pikap
7
 
0.00
2
0.00
maxim fb
5
 
0.00
2
0.00
Gur fb
6
 
0.00
2
0.00
Komel7
9
 
0.00
3
0.00
Hori
11
 
0.00
3
0.00
Zek010
10
 
0.00
3
0.00
Игорь Черанёв
9
 
73.00
3
219.00
0.00
438.00
S
T
A
N
D
S
FANS:
93
FANS:
59
S
T
A
N
D
S
18.05.2020 Match started
West Ham United FANS: 9th position, rating 0 Krasnodar FANS: 3th position, rating 0
22.05.2020 Match progress:
West Ham United FANS: 0 points
Krasnodar FANS: 219 points
Top ranking:
West Ham United FANS: maxim fb = 0 points
Krasnodar FANS: Игорь Черанёв = 73 points
 
23.05.2020 Match progress:
West Ham United FANS: 0 points
Krasnodar FANS: 438 points
Top ranking:
West Ham United FANS: maxim fb = 0 points
Krasnodar FANS: Игорь Черанёв = 146 points
 
23.05.2020 Match finished
West Ham United FANS: 0 - 0 Krasnodar FANS:
0   438
Top ranking:
West Ham United FANS: maxim fb = 0 points
Krasnodar FANS: Игорь Черанёв = 146 points
 
 
 
05:45:55-05:45:56 serv1