61Ig
4
 
Fantasy Football: Match of the day
Virtual match     Arsenal Dinamo Brest    2 : 1
Pavel Pavlyuchenko
Dmitriy Ryzhuk
Gaby Kiki
Yuriy Kendysh
Sergey Kislyak
Aleksandr Vasilyev
Igor Stasevich
Maksim Skavysh
Vladimir Khvashchinskiy
Artem Milevskiy
Darko Bodul
▲121,55
Pavel Pavlyuchenko
▲14.60
Oleg Veretilo
▲14.60
Maksim Vitus
▲13.10
Aleksandr Pavlovets
▲13.10
Gaby Kiki
▲14.60
Sergey Kislyak
▲13.00
Aleksandr Noyok
▲13.00
Artem Milevskiy
▲20.36
Elis Bakaj
▲13.00
Pavel Savitskiy
▲11.04
Denis Laptev
▲8.32
 
Fantasy Football: Match of the day
Virtual match     Slutsk Arsenal    0 : 2
Boris Pankratov
▲1.00
Denis Obrazov
-0.50
Souleymane Koanda
▲1.00
Roman Krivulkin
▲1.00
Evgeniy Velko
▲1.00
Yuriy Teterenko
-1.10
Soslan Takulov
-2.50
Egor Semenov
-1.00
Mohammed Umar
-1.23
Marat Buraev
-1.16
Artem Serdyuk
-0.50
Pavel Pavlyuchenko
Dmitriy Ryzhuk
Gaby Kiki
Yuriy Kendysh
Sergey Kislyak
Aleksandr Vasilyev
Igor Stasevich
Maksim Skavysh
Vladimir Khvashchinskiy
Artem Milevskiy
Darko Bodul
▲121,55
Previous match
16.11.2019 19:45
Denis Laptev
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
0
0
0
68
For 18 months
0
1
0
FTBL
Last
Average
14.25
+0.76
1.03
The range of estimates for the next match
<
0

0.00
to
0.52

0.52
to
0.93

0.93
to
1.13

1.13
to
1.55

1.55
to
2.06
>
2.06
Slutsk — Dinamo Brest
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutsk — Dinamo Brest
Denis Laptev’s performance in the next match will be stellar! Dinamo Brest will lose by a score 1:3.
Predictions overall: 48 for the player, 139 for the match.
Match result: 0:1. Correct predictions: 13.
Denis Laptev played stellar (rating for the match: 8.32). Correct predictions: 17.
Points for your prediction: 3.
Previous match
Soslan Takulov
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
For 18 months
0
0
0
FTBL
Last
Average
-2.50
0.00
The range of estimates for the next match
<
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00
>
0.00
Slutsk — Dinamo Brest
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutsk — Dinamo Brest
Soslan Takulov’s performance in the next match will be stellar! Slutsk will win with a score 3:0.
Predictions overall: 6 for the player, 139 for the match.
Match result: 0:1. Correct predictions: 13.
Soslan Takulov played awful (rating for the match: -2.5). Correct predictions: 0.
Points for your prediction: 0.
Previous match
Artem Serdyuk
Goals in match
Yellow cards in match
Red cards in match
Time played in match
For 18 months
0
0
0
FTBL
Last
Average
-0.50
0.00
The range of estimates for the next match
<
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00

0.00
to
0.00
>
0.00
Slutsk — Dinamo Brest
Rating prediction for next match
 
 
 
 
 
 
 
 
Slutsk — Dinamo Brest
Artem Serdyuk’s performance in the next match will be stellar! Slutsk will win with a score 2:1.
Predictions overall: 10 for the player, 139 for the match.
Match result: 0:1. Correct predictions: 13.
Artem Serdyuk played awful (rating for the match: -0.5). Correct predictions: 0.
Points for your prediction: 0.
Captain Tournament
07:25:37-07:25:38 serv1